Radicalisering neemt steeds toe

De bestrijding van radicalisme onder moslimjongeren in Nederland is sinds een aantal jaren op volle toeren: overheid, samenleving, maatschappelijke organisaties en verschillende instanties zijn er op alle fronten actief mee bezig, op landelijk en lokaal Lees meer…

Arabische lente?

Er heerst een algemene indruk dat de Arabische wereld een nieuw tijdperk van haar geschiedenis heeft geëntameerd begin dit jaar, het tijdperk van de politieke hervormingen zoals velen dat noemen. Geen militaire staatsgrepen, geen traditionele Lees meer…